Ostale prijetnje novinarima, BH novinari, 24.06.2019.


Nakon što je Upravni odbor BH novinara uputio saopćenje za javnost povodom napada na kamermana RTV TK Ademira Mešanovića u rudniku Kreka, a Linija za pomoć novinarima zatražila od PU Lukavac da istraži ovaj slučaj i da ih obavijesti o poduzetim radnjama, zaštitarska agencija Cobra Security zaprijetila je tužbom za klevetu BH novinarima.

Država BH
Grad Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Pol Grupa (imena pojedinačno ukoliko je moguće) BH novinari
Datum 24/06/2019
Vrsta incidenta Ostale pretnje novinarima
Ime medija Udruženje/Udruga BH novinari
Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da
Kako je Udruženje/Udruga BH Novinari reagovalo? Suočeni sa tužbom za klevetu od Cobra Security, BH novinari su 24.06.2019. poslali dopis upravi Rudnika Kreka doo Tuzla da nam dostave informacije u vezi sa zaštitarima koji su bili angažovani na kopu Šikulje. Advokat Ahmet Efendić je u ime Udruženja BH novinari poslao pravnom zastupniku Cobra Security doo Tuzla Odgovor na Zahtjev za demantij (26.06.2019.).
Je li napad prijavljen policiji/nadležnim institucijama? Slučaj je prijavljen policiji