vlatko-vukotic

„(Ne)efikasan nadzor nadležnih tijela nad primjenom radno – pravnog zakonodavstva u privatnim medijima

Vlatko Vukotić, novinar iz Banja Luke, o primjeni radnog zakonodavstva u bh. praksi.

“Zato kada je u pitanju prestanak radnog odnosa novinara, on se, kako navode sindikalci, ako je i postojao u formalnopravnom smislu, gasi sa medijem ili sa istekom nekog od ugovora, skupa sa neisplaćenim platama i neuplaćenim doprinosima. Upravo ovaj scenario smo prije samo dvije godine vidjeli u slučaju dnevnih novina Press koji je bio jedini privatni medij sa aktivnom sindikalnom organizacijom u BiH. Iako su pregovori i pritisci sindikata tokom posljednjih godinu i po dana omogućavali isplatu plata iscijepanih u dijelove, na kraju je 50 radnika ipak ostalo bez posla, a medij je ugašen. Nekoliko godina ranije, istu sudbinu doživio je i banjalučki dnevni list Fokus.”


enovinarnovibroj

Objavljen 52. broj biltena E-novinar

U 52. broju E–novinara objavljujemo autorske tekstove medijskih profesionalaca i stručnjaka koji su ujedno i doprinos javnoj raspravi o temi transparentnosti medijskog vlasništva i zagovaranju donošenja zakona za unapređenje medijskog prostora i tržišta informacija u BiH. U novom broju odgovaramo na pitanja koliko je netransparentno tržište online medija, koji su trendovi i posljedice finansiranja medija iz javnih budžeta, koliko ima prostora za uvažavanje javnog interesa, te u kojoj mjeri građani imaju povjerenja u javni medijski servis BiH?

Autori tekstova su novinari Rubina ČengićSenudin Safić i Milan Ilić, stručnjak i bivši generalni direktor BHRT-a Mehmed Agović te profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Daniela Jurčić.


img_9753

Autorska prava medijskih profesionalaca u BiH: analiza stanja i problema

Mr. sc. Enita Čustović, viša asistentica na Odsjeku za žurnalistiku/komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

“Novinari se najprije trebaju upoznati sa svakom vrstom svojih prava, pa tako i autorskih. Nadalje, ugovori o radu koje potpisuju trebaju sadržavati i odredbe o zaštiti njihovih autorskih prava (koja traju cijeli život), a sami novinari trebaju biti adekvatno plaćeni za svoj autorski rad.”


velida-kulenovic1-226x300

Mjesečna tranša kao alat za pritisak

Velida Kulenović, novinarka iz Zenice o naklonjenosti lokalnih medija političkim partijama.

“Pluralnost vijeća nije nužno i garancija demokratičnosti u donošenju odluka kao što budžetska zavisnot ne bi trebala značiti i prostor za pritisak na medij. No, sudeći,po dosadašnjoj praksi kojom gradonačelnik može u svakom trenutku ,kada mu se ne dopada izvještavanje uskratiti mjesečnu tranšu, pritisak je evidentan. Za sada nema mehanizma kojim bi se medij zaštitio od kočenja finansiranja. Ta kočnica postaje i glavni alat za /in/direktan uticaj na uređivačku politiku te naklonjenost onome ko ima većinu, odnosno ko upravlja gradskim budžetom.”


e-novinar

Objavljen 51. broj biltena E-novinar

U 51. broju E–novinara odgovaramo na pitanja kako unaprijediti zastupanje novinara, urednika i izdavača i njihovu odbranu pred bh. sudovima od optužbi za klevetu; kako unaprijediti sudsku praksu i procesuiranje slučajeva klevete na način koji će promovisati evropske vrijednosti te šta je dekriminalizacija klevete do sada značila za istraživačko novinarstvo u BiH? Autori tekstova su: pravnik i medijski ekspert Mehmed Halilović, sudija Općinskog suda u Sarajevu Nives Abdagić, novinar portala Žurnal.info Amarildo Gutić, advokatica iz Bijeljine Biljana Radulović, a razgovarali smo i sa pravnicom i međunarodnom eksperticom Vesnom Alaburić.

51. broj E-novinara je ujedno prvo izdanje serijala BHN online biltena, koji se realizira u okviru zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX)