seid-masnica

Analiza : Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH

Doc. dr. sc. Seid Masnica, docent na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, odsjek za komunikologiju i dugogodišnji novinar.

“Ideja o potrebi postojanja Zakona o slobodi pristupa informacijama polazi od potrebe građana da imaju informacije o aktivnostima javne vlasti i od ideje javnog interesa, kao prava javnosti da zna na koji način organi vlasti obavljaju svoje funkcije… Novinarima bi zakoni o slobodi pristupa informacijama trebali olakšati rad iz najmanje dva razloga. Prvo, oni bi trebali obezbijediti veću količinu kvalitetnih i upotrebljivih podataka za istraživačke priče novinara, jer ideja o dostupnosti informacija podrazumijeva aktivan odnos novinara prema pravljenju priče, a ne samo zasnivanje priča na PR objavama institucija vlasti… I drugo, zakoni o slobodi pristupa informacijama trebali bi da značajnije osvijeste vlasti o obavezi transparentnosti rada i učine ih spremnijim da dijele informacije koje su od javnog interesa.”

 

 


mehanizmi_zastite

Priručnik “Mehanizmi zaštite od online nasilja”

Fondacija Mediacentar, zajedno sa JaBiHEU, je objavila novi priručnik za novinare i novinarke s uputstvima i praktičnim savjetima kako prepoznati i prijaviti online nasilje

Online nasilje postaje sve veća prijetnja medijskim slobodama. Ono što karakterizira online nasilje, čineći ga rasprostranjenijim i gotovo neobuzdanim, jesu anonimnost (prikrivenost identiteta preko nicknamea/pseudonima), dostupnost (pristup žrtvi putem interneta u bilo koje vrijeme sa bilo kojeg mjesta), disinhibicija (nedostak suzdržanosti i samokontrole ponašanja koje se vjerovatno ne bi desilo u offline, stvarnom okruženju).

Priručnik je rađen u sklopu projekta Go Digital Against Harassment kojeg sprovode JaBiHEU i Fondacija Mediacentar, podržanog kroz program Manjih grantova u okviru projekta Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara koji podržava Evropska unija.


vlatko-vukotic

„(Ne)efikasan nadzor nadležnih tijela nad primjenom radno – pravnog zakonodavstva u privatnim medijima

Vlatko Vukotić, novinar iz Banja Luke, o primjeni radnog zakonodavstva u bh. praksi.

“Zato kada je u pitanju prestanak radnog odnosa novinara, on se, kako navode sindikalci, ako je i postojao u formalnopravnom smislu, gasi sa medijem ili sa istekom nekog od ugovora, skupa sa neisplaćenim platama i neuplaćenim doprinosima. Upravo ovaj scenario smo prije samo dvije godine vidjeli u slučaju dnevnih novina Press koji je bio jedini privatni medij sa aktivnom sindikalnom organizacijom u BiH. Iako su pregovori i pritisci sindikata tokom posljednjih godinu i po dana omogućavali isplatu plata iscijepanih u dijelove, na kraju je 50 radnika ipak ostalo bez posla, a medij je ugašen. Nekoliko godina ranije, istu sudbinu doživio je i banjalučki dnevni list Fokus.”


enovinarnovibroj

Objavljen 52. broj biltena E-novinar

U 52. broju E–novinara objavljujemo autorske tekstove medijskih profesionalaca i stručnjaka koji su ujedno i doprinos javnoj raspravi o temi transparentnosti medijskog vlasništva i zagovaranju donošenja zakona za unapređenje medijskog prostora i tržišta informacija u BiH. U novom broju odgovaramo na pitanja koliko je netransparentno tržište online medija, koji su trendovi i posljedice finansiranja medija iz javnih budžeta, koliko ima prostora za uvažavanje javnog interesa, te u kojoj mjeri građani imaju povjerenja u javni medijski servis BiH?

Autori tekstova su novinari Rubina ČengićSenudin Safić i Milan Ilić, stručnjak i bivši generalni direktor BHRT-a Mehmed Agović te profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Daniela Jurčić.


img_9753

Autorska prava medijskih profesionalaca u BiH: analiza stanja i problema

Mr. sc. Enita Čustović, viša asistentica na Odsjeku za žurnalistiku/komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

“Novinari se najprije trebaju upoznati sa svakom vrstom svojih prava, pa tako i autorskih. Nadalje, ugovori o radu koje potpisuju trebaju sadržavati i odredbe o zaštiti njihovih autorskih prava (koja traju cijeli život), a sami novinari trebaju biti adekvatno plaćeni za svoj autorski rad.”