enovinarnovibroj

Objavljen 52. broj biltena E-novinar

U 52. broju E–novinara objavljujemo autorske tekstove medijskih profesionalaca i stručnjaka koji su ujedno i doprinos javnoj raspravi o temi transparentnosti medijskog vlasništva i zagovaranju donošenja zakona za unapređenje medijskog prostora i tržišta informacija u BiH. U novom broju odgovaramo na pitanja koliko je netransparentno tržište online medija, koji su trendovi i posljedice finansiranja medija iz javnih budžeta, koliko ima prostora za uvažavanje javnog interesa, te u kojoj mjeri građani imaju povjerenja u javni medijski servis BiH?

Autori tekstova su novinari Rubina ČengićSenudin Safić i Milan Ilić, stručnjak i bivši generalni direktor BHRT-a Mehmed Agović te profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Daniela Jurčić.


img_9753

Autorska prava medijskih profesionalaca u BiH: analiza stanja i problema

Mr. sc. Enita Čustović, viša asistentica na Odsjeku za žurnalistiku/komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

“Novinari se najprije trebaju upoznati sa svakom vrstom svojih prava, pa tako i autorskih. Nadalje, ugovori o radu koje potpisuju trebaju sadržavati i odredbe o zaštiti njihovih autorskih prava (koja traju cijeli život), a sami novinari trebaju biti adekvatno plaćeni za svoj autorski rad.”


velida-kulenovic1-226x300

Mjesečna tranša kao alat za pritisak

Velida Kulenović, novinarka iz Zenice o naklonjenosti lokalnih medija političkim partijama.

“Pluralnost vijeća nije nužno i garancija demokratičnosti u donošenju odluka kao što budžetska zavisnot ne bi trebala značiti i prostor za pritisak na medij. No, sudeći,po dosadašnjoj praksi kojom gradonačelnik može u svakom trenutku ,kada mu se ne dopada izvještavanje uskratiti mjesečnu tranšu, pritisak je evidentan. Za sada nema mehanizma kojim bi se medij zaštitio od kočenja finansiranja. Ta kočnica postaje i glavni alat za /in/direktan uticaj na uređivačku politiku te naklonjenost onome ko ima većinu, odnosno ko upravlja gradskim budžetom.”


e-novinar

Objavljen 51. broj biltena E-novinar

U 51. broju E–novinara odgovaramo na pitanja kako unaprijediti zastupanje novinara, urednika i izdavača i njihovu odbranu pred bh. sudovima od optužbi za klevetu; kako unaprijediti sudsku praksu i procesuiranje slučajeva klevete na način koji će promovisati evropske vrijednosti te šta je dekriminalizacija klevete do sada značila za istraživačko novinarstvo u BiH? Autori tekstova su: pravnik i medijski ekspert Mehmed Halilović, sudija Općinskog suda u Sarajevu Nives Abdagić, novinar portala Žurnal.info Amarildo Gutić, advokatica iz Bijeljine Biljana Radulović, a razgovarali smo i sa pravnicom i međunarodnom eksperticom Vesnom Alaburić.

51. broj E-novinara je ujedno prvo izdanje serijala BHN online biltena, koji se realizira u okviru zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope – Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi govora u medijima Jugoistočne Evrope (JUFREX)


zlatiborka-popov-momcinovic

Napadi na novinarke u Bosni i Hercegovini u kontekstu ugrožavanja medijskih sloboda

Zlatiborka Popov- Momčinović, profesorica političkih nauka i rukovoditeljica Katedre za novinarstvo i politikologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Loš položaj novinara/ki se često dovodi i u vezu sa pojmom feminizacije određene profesije. Naime, veći broj žena koje ulaze u određenu profesiju je praćeno sa negativnim pojavama kao što su nesigurnost radnog mesta, opadanja “ugleda” određene profesije, smanjivanjem plata i drugih beneficija a što govori i o postojanju mizogenog društvenog okruženja u kojem je rodna ravnopravnost izuzetak a ne pravilo. S druge strane, žene se nalaze na samo 30% rukovodećih pozicija u bosanskohercegovačkim medijima2. Ovo ne znači da su novinarke stoga nužno izloženije napadima i drugim oblicima pritisaka i ugrožavanja sloboda. No, svakako su manje osnažene da takve slučajeve prijavljuju pa su i evidencije nepotpune.