Statističke tabele

Godina Prijetnje smrću i prijetnje ugožavanja tjelesnog integriteta novinara Ostale pretnje novinarima Napadi na novinare Ubistva novinara Pretnje upućene medijskim kućama i organizacijama Napadi na medijske kuće i organizacije
2010 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 24 0 0 0
2016 0 0 40 0 0 0
2017 7 9 17 0 1 1
2018 1 8 6 0 2 0
2019 0 0 0 0 0 0
Ukupno: 8 17 87 0 3 1