Verbal threats, Nedim Sejdimovic, Novi Sad, 08.02.2019.


Žao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Američki Engleski i Beograd jezik