Srpske vlasti da zaštite novinarku VojtehovskiŽao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Baškirski jezik


Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara, Beograd, 29/01/2019