Gjykata Themelore në Pejë vendos në dobi të gazetarit

cekic-pixabay-foto-openroadpr


PRISHTINË, 03.01.2018 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës përshëndet aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Pejë, për zgjidhjen e kontestit gjyqësor të çështjes civile ndërmjet gazetarit të Gazetës Express, Berat Buzhala dhe kompanisë “Devolli Corporation”. Në bazë të këtij aktgjykimi, kompania “Devolli Corporation”, detyrohet t’i paguaj kompensim gazetarit Buzhala në vlerë prej 15.000.00 € për fushatën fyese të bërë ndaj tij me anë të stendave afishuese me datë 02.03.2015.

AGK inkurajon edhe gjykatat tjera në vend që brenda afateve të parapara me Ligj t’i trajtojnë rastet gjyqësore në të cilat janë të përfshira mediet dhe gazetarët. Konsiderojmë se procedimi dhe zgjidhja e këtyre rasteve nga ana e gjyqësorit ndikon drejtpërsëdrejti në krijimin e një ambienti me të sigurt në punën e përditshme të gazetarëve si dhe në rritjen e profesionalizimit të mediet.

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ju bënë thirrje kolegëve gazetarë dhe profesionistëve tjerë medial, të cilët janë të përfshirë në konteste gjyqësore, konteste këto të cilat ndërlidhen drejtpërsëdrejti me punën e tyre profesionale ta informojnë AGK-në, në mënyrë që kjo organizatë të mund t’i monitoroj dhe të raportoj nga afër për këto procese gjyqësore.


Association of Journalist of Kosovo, Pristina, 03/01/2018