Tabela me statistika


Vit Frikësim – kërcënim verbal Sulmet fizike Prona Arrestim Burgosje e paligjshme Vëzhdim Përgjim Diskriminim Vrasje
2014 7 6 0 1 1 0 0 1 1
2015 5 1 1 0 1 0 0 4 0
2016 7 1 3 2 0 0 0 2 0
2017 15 3 1 0 1 0 0 4 0
2018 4 1 1 0 0 0 0 2 0
Total 23 12 6 3 3 0 0 13 1