Tabela me statistika


Vit Frikësim – kërcënim verbal Sulmet fizike Prona Arrestim Burgosje e paligjshme Vëzhdim Përgjim Diskriminim Vrasje
2014 7 5 0 1 1 0 0 1 0
2015 5 1 1 0 1 0 0 4 0
2016 6 2 3 2 0 0 0 2 0
2017 9 2 1 0 0 0 0 0 0
Total 27 10 5 3 2 0 0 7 0