Tabela me statistika


Vit Frikësim – kërcënim verbal Sulmet fizike Prona Arrestim Burgosje e paligjshme Vëzhdim Përgjim Diskriminim Vrasje
2014 7 6 0 1 1 0 0 1 1
2015 5 1 1 0 1 0 0 4 0
2016 6 2 3 2 0 0 0 2 0
2017 15 3 1 0 1 0 0 4 0
2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 19 12 5 3 3 0 0 11 1