Verbal attack, Vladan Novovic, Bor, 10.02.2019.


Ovaj podatak je dostupan samo na All (english) i Beograd jezik