Регионална платформа: заканите на хрватскиот министер Медвед на новинарот Мазоко претставуваат сериозен напад врз слободата и правата на новинарите

vojislav-mazzocco-1-1024x577

ЗАГРЕБ, 07.06.2018. – Регионалната платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста ...