Regional Platform reacts against the language of the press release of PDK towards Gazeta ExpressСе извинуваме, овој податок е достапен само на Американски Англиски јазик


, ,