Година

Tип на медиум

Пол

Вид на инцидент

Од кого

Јавен обвинител

Судство

Правна завршница