Статистичка табела


Година Заплашување - вербална закана Физички напад Имот Апсење Незаконски притвор Надгледување Прислушкување Дискриминација Убиство
2014 1 1 2 1 0 0 0 0 0
2015 3 5 3 0 0 0 0 0 0
2016 2 6 4 0 0 0 0 2 0
2017 7 10 2 0 1 0 0 0 0
2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Вкупно 14 23 11 1 1 0 0 2 0