Статистичка табела

Година Закани по животот и екстремитетите на новинарите Други закани кон новинарите Актуелни напади врз новинарите Убиство на новинарите Закани против медиумите и медиумските организации Напади врз медиумите или медиумските организации
2010 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 5 0 0 0
2015 0 0 11 0 0 0
2016 0 0 14 0 0 0
2017 0 0 19 0 0 0
2018 0 0 2 0 0 0
2019 2 0 0 0 0 0
Вкупно: 2 0 51 0 0 0