Fizični napad, Gvozden Zdravić, Aleksandrovac, 27.06.2019.


Novinara lista „Rasina pres“ Gvozdena Zdravića kada je pokušao da uđe na sednicu Skupštine opštine Aleksandrovac u tome fizički sprečio radnik opštinskog obezbeđenja i odgurnuo ga. Novinaru Zdraviću je zabranjeno da prisustvuje sednicama Skupštine opštine sa obrazloženjem da „neistinito piše o rukovodstvu Opštine“, i da je „nedostojan“.

Država SR
Ime i prezime Gvozden Zdravić
Pol Muški
Datum 26/06/2019
Grad Aleksandrovac, Srbija
Tip incidenta Napadi na novinare
Tip medija Štampani
Naziv medija Rasina pres
Izvor Rasina pres
Da li je novinarsko udruženje informisano? Da
Kakva je bila reakcija udruženja? NUNS je osudio dikriminaciju novinara koju već dugo sprovodi lokalna vlast opštine Aleksandrovac a koja je kulminirala fizičkim napadom opštinskog radnika obezbeđenja na novinara. NUNS je pozvao odbornike Skupštine opštine Aleksandrovac da pokrenu pitanje odgovornosti za napad i diskriminaciju novinara, u skladu sa Ustavom i Zakonom o javnom informisanju i medijima koji strogo i nedvosmisleno zabranjuju ograničavanje slobode javnog informisanja.