screenshot_1

Indeks održivosti medija za Evropu i Evroaziju 2017

Indeks održivosti medija (MSI) organizacije Irex pruža detaljne analize uslova za nezavisne medije u zemljama širom sveta. Indeks održivosti medija u Evropi i Evroaziji pruža dubinske informacija o stanju medija u 21 zemlji od Hrvatske do Kazahstana. U globalnom izveštaju se navodi da u Srbiji indeks održivoti medija u 2017. godini iznosi 1,78, i ukazuje  se da zemlja minimalno ispunjava ciljeve održivosti medija, dok su delovi zakonodavne i izvršne vlasti protiv sistema slobode medija. Takođe, u izveštaju se napominje da je još rano proocenjivati kako će na održivost medija u Srbiji uticati evidentan napredak u zalaganju za slobodu medija, povećanje profesionalizma i nove vrste medija.


council_of_europe_logo_2013_revised_version

Savet Evrope: Sloboda izražavanja i kleveta

U ovoj studiji istražena je obimna praks a Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na slobodu izražavanja i klevetu. Studija započinje razjašnjavanjem koncepta klevete i pozicioniranjem klevete u odnosu na slobodu izražavanja i javnu raspravu. Njome se objašnjava to da zakoni o zaštiti od klevete koji su preterano zaštitnički u pogledu zaštite interesa ugleda i kojima se obezbeđuju dalekosežni pravni lekovi ili sankcije mogu imati negativan, odvraćajući efekat na slobodu izražavanja i javnu raspravu. Načelo proporcionalnosti u pogledu zakona o zaštiti od klevete i njihove primene zbog toga je veoma važno kada je reč o sprečavanju takvog negativnog efekta.


birodi_logo_1000px1-960x317

Mediji, javnost i izbori 2017.

Biro za društvena istraživanja od 2012. u kontinuitetu posmatra medije, prevashodno televizije, tokom predizbornog perioda.  Od 03.03. do 30.03.2017. (dana kada je nastupila zakonom naložena predizborna tišina), BIRODI je pratio sledeće TV stanice: RTS 1, TV B92, TV Prva, TV Pink, TV Happy, TV N1. Deo istraživanja posvećen je merenju vremena koje je dodeljeno akterima koji su, neposredno ili posredno, činili deo izborne infrastrukture. Pažnja nije bila usmerena samo ka neposrednim izbornim takmacima, već su obuhvaćeni i oni aktere koji, po prirodi stvari, imaju značajan uticaj na birače, ili, pak, neku strogo propisanu ulogu u izbornoj proceduri.


gns-1051x750

Izveštaj CRTA posmatračke misije “Građani na straži”

CRTA posmatračka misija “Građani na straži”, kao nestranački i nezavisni domaći posmatrač, pratila je celokupni izborni proces (procese pre izbornog dana, tokom izbornog dana i nakon izbornog dana) na teritoriji Srbije. Posmatranje je sprovedeno u skladu sa standardima i principima međunarodne Deklaracije za nestranačke i građanske posmatrače izbora1. U predsedničkoj trci učestvovalo je 11 kandidata, od kojih je jedan bio i aktivni predsednik Vlade.2 Ova okolnost je veoma značajna za procenu ravnopravnosti kandidata u izbornoj trci. Na izborne uslove uticali su i (samo)ograničeni kapaciteti nezavisnih institucija, Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koje imaju važnu ulogu u zaštiti javnog interesa tokom izbornog procesa. Presedan je učinio REM koji je odlučio da neće aktivno pratiti rad elektronskih medija tokom kampanje za predsedničke izbore, već da će nadzor vršiti isključivo po prijavama građana o uočenim nepravilnostima.


transparentnost-srbija-korupcija_660x330

Funkcionerska izborna kampanja 2017, njeno medijsko praćenje i nepostupanje državnih organa

Transparentnost Srbija je u izbornoj kampanji pratila funkcionersku kampanju, ali i njen plasman u elektronskim medijima, kao i zastupljenost i kontekst (pozitivan/negativan) pojavljivanja kandidata na naslovnim stranicama dnevne štampe. Posmatrane su aktivnosti određenog broja funcionera tokom četiri nedelje izborne kampanje i broj aktivnosti je upoređen sa brojem aktivnosti u istom periodu prethodne neizborne godine.


logo-en

Prava i rad u novinarstvu

Proteklih godina, usled pojave novih tehnologija, medijska industrija prošla je kroz drastične promene u načinu
na koji su vesti stvarane i konzumirane, kao i kroz strukturalne promene uzrokovane ekonomskom krizom. Pojava online novinara, novinara s društvenih medija, multimedijalnih novinara, novinara poduzetnika i mnogih drugih oblika bavljenja novinarstvom nije samo dovela u pitanje tradicionalnu percepciju novinarske struke, već je dovela i do potražnje za radom, novim veštinama, treninzima i zaštitom novinarskih profesionalnih prava. No, jedna je stvar ostala ista – prava i rad u novinarstvu idu ruku pod ruku; bez pristojne plate i jednakih prava za novinare, ne može se jamčiti kvalite u novinarstvu. Novinarske organizacije igraju ključnu ulogu u zaštiti prava novinara i pružaju im alate kako bi bili dorasli izazovu menjajućeg tržišta rada.
capture

Hronika napada i pritisaka na novinare u 2016

U toku 2016. godine na medijskoj sceni Srbije medijski profesionalci i mediji suočavali su se sa različitim problemima – od radno-pravnih i profesionalnih do egzistencijalnih. Ključni podaci o medijskoj sceni prikupljeni u ovom izveštaju nameću zaključak da se u protekloj godini nastavio trend pogoršanja slobode izražavanja, novinarskih i medijskih sloboda u Srbiji. NUNS je u toku 2016. godine (do 20. decembra) evidentirao 69 fizičkih i verbalnih napada, pretnji i pritisaka.


cropped-znm.png

Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija

Sažetak zaključaka utvrđenih u istraživanju sprovedenom u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.


dosije

Dosije o medijima

Novinari na Zapadnom Balkanu su izloženi fizičkim i verbalnim napadima i pretnjama, pritiscima vlasnika medija i političara, socijalno ugroženi, sa malim zaradama, često bez ugovora, nedovoljno snažnim udruženjima, slabim sindikatima i državama koje ne obezbeđuju poštovanje zakona, pokazalo je istraživanje sprovedeno u Srbiji,
Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu.


cropped-znm.png

Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija

Ovaj izveštaj predstavlja nalaze istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Glavni cilj istraživanja je da pruži osnovnu procenu nivoa slobode medija i bezbednosti novinara, koja će se dalje koristiti u regionalnom mehanizmu za praćenje i zagovaranje slobode medija i bezbednosti novinara na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.


rage-1564031_1920

Zaštita bezbednosti novinara

Zaštita bezbednosti novinara: Analiza međunarodnih standarda, primeri dobre prakse i preporuke za unapređenje pravnog okvira i prakse u Srbiji koja je sprovedena u okviru projekta “Jačanje kapaciteta Zaštitnika građanja za pokretanje zakonodavnih incijativa kroz saradnju sa civilnim društvom”.


e6b2e23e-4827-41ab-b8cc-5a15ff7d6841_cx0_cy6_cw0_w987_r1_s_r1

Izveštaj o napretku za 2016. godinu, Srbija

Svrha Izveštaja jeste da oceni sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i prateći je dokument uz „Strategiju proširenja“, koja efiniše opšte smernice za razvoj ove politike u aktuelnoj i narednoj godini. Strategija ukazuje na najvažnije probleme i izazove za zemlje koje, osim slične sudbine, dele i slične probleme u razvoju demokratije i ispunjavanju uslova za punopravno članstvo u EU.


download-2

“Meka cenzura: Promene u medijskom sektoru – s goreg na lošije“

U 2014. i 2016. godini BIRN Srbija je objavio dva izveštaja o praksama meke cenzure u Srbiji, kroz mapiranje modela budžetske potrošnje i njihovog uticaja na uređivačku nezavisnost i autonomiju novinara. Izveštaji zaključuju da organi nacionalne i lokalne vlasti u Srbiji koriste finansijsku ranjivost medija kako bi ostvarili uticaj na medijsku pokrivenosti i oblikovali širu medijsku scenu.


aaaaaaaaaaaa

Hronika napada i pritisaka na novinare u 2015

Novinari u Srbiji su izloženi samovolji moćnih pojedinaca i grupa i često su obsturirani u obavljanju posla, a 2015. ostaće zapamćena kao godina u kojoj dostignut vrhunac ponižavanje novinara za koje su odgovorni zvaničnici. U ovoj publikaciji možete naći detalje slučajeva fizičkih napada, pretnji i drugih pritisaka na novinare i medijske radnike, kao i presek stanja u Srbiji kada su u pitanju sudska praksa, medijske reforme i poštovanje Kodeksa novinara.


eu-flag-large

Generalni direktorat za proširenje: Smjernice za podršku EU u oblasti slobode i integriteta medija u zemljama proširenja, 2014-2020

Ove smernice se odnose na prioritete i strategije Evropske unije u promovisanju poštovanja slobode medija u zemljama u procesu proširenja. Sloboda izražavanja je osnovno pravo koje je garantovano međunarodnim pravom, uključujući  i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, i čini sastavni deo funkcionisanja pluralističke demokratije. U kontekstu politike evropskog proširenja, u skladu sa politčkim kriterijuma utvrđenih u Kopenhagenu, Evropska komisija  mora da  uradi sveobuhvatnu procenu i zaključi da li zaista postoji posvećenost promovisanju i poštovanje prava slobode izražavanja u zemljema pristupnicama.