savet-za-stampu

Modeli pravila za komentarisanje i preuzimanje sadržaja

Dvadeset od analiziranih 70 onlajn medija u Srbiji nema propisana pravila za komentarisanje tekstova, a čak 37 nema pravila za korišćenje svog medijskog sadržaja, pokazala je analiza, koju je, za Savet za štampu, uradila SHARE Fondacija. Istraživanje je obavljeno na 70 portala, od koji 60 prihvata nadležnost Saveta za štampu i trebalo je da pokaže u kojoj meri su onlajn mediji primenili neke od Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, koje je Savet za štampu doneo krajem 2016. godine.


kontrola-medija

Sloboda i kontrola medija: Svedočenja novinara

Istraživanje „Sloboda i kontrola medija: Svedočenja novinara“ sprovela je Slavko Ćuruvija fondacija, kao deo projekta „Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti“, koji zajedno realizuju BIRN, NUNS i SĆF. Ciljevi istraživanja bili su da se prikupe iskustva novinara sa oblicima kontrole novinarskog rada i informativnih sadržaja tokom poslednjih 12 meseci, da se ustanove izvori najjačih kontrolnih uticaja i njihovi najčešći oblici i da se identifikuju mehanizmi koji tim izvorima daju moć da medije instrumentalizuju za neke posebne interese.


crta-logo

Beogradski izbori 2018 – Prvih mesec dana zvanične kampanje

CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) je organizacija civilnog koja prati predizbornu kampanju za beogradske izbore 2018. Izveštaj pokazuje da u prvih mesec dana zvanične kampanje za beogradske izbore obeležeono nemogućavanjem domaćih posmatračkih misija da prate rad Gradske izborne komisije, pojačanom funkcionerskom kampanjom i slučajevima indirektnog potkupa glasova deljenjem humanitarne pomoći ili besplatnih programa u organizaciji opština ili stranaka.


yucom-logo

Novinari i mediji na sudu 2015-2017

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM  izdao je publikaciju „Novinari i mediji na sudu 2015-2017“. Publikacija je nastala u okviru projekta „Odnos pravosuđa prema slobodi medija“. Cilj projekta je pružanje podrške novinarima, medijima i pravosuđu, praćenjem i analizom medijskih postupaka protiv novinara i medija, uočavanjem izazova koji se javljaju u primeni zakona i ukazivanjem na potrebu ujednačavanja domaće sudske prakse i njenog usklađivanja sa međunarodnim standardima u oblasti slobode izražavanja i slobode medija. YUCOM je tokom 2017. godine pratio sudske predmete koji se vode protiv novinara i medija.


crta-kampanja-pre-kampanje

Beogradski izbori 2018 – Kampanja pre kampanje?

Analiza medijskog izveštavanja koju je sprovela CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) pokazala je da od ukupno 2.215 analiziranih objava, u periodu od 2. oktobra 2017. godine do 15. januara 2018. godine, predstavnici vlasti bili su zastupljeni skoro četiri puta više u medijima nego predstavnici opozicije, dok su zableženi i slučajevi tzv. “funkcionerske kampanje”. Iako su beogradski izbori raspisani 15. januara, izborna kampanja počela je nezvanično još na jesen jer je u prethodna tri meseca svakodnevno objavljivano u proseku oko 20 medijskih priloga koji su se bavili temom beogradskih izbora.