screenshot_3

Lokmed opservatorija

Istraživanje „Lokmed opservatorija“ Novosadske novinarske škole posvećeno je diverzitetu projekata finansiranih javnim sredstvima, na osnovu medijskih konkursa i pojedinačnih davanja u Novom Sadu, Subotici i Kikindi. Rezultati pokazuju da se najviše novca usmerava na one sadržaje koji sa sobom nose veliki rizik od pasivizacije medija, odnosno njihovog transformisanja u biltene aktivnosti lokalnih samouprava, a samim tim i stranaka na vlasti. Takav proces se ostvaruje kroz tri modela: finansiranjem informativnog programa, finansiranjem medija kroz pojedinačna davanja projekata koji ne pokazuju hitnost realizacije, kao i direktnim finansiranjem „praćenja rada lokalnih samouprava“, koje se suprotstavlja ne samo pravilniku o dodeli sredstava, već i osnovnim načelima javnog interesa.


screenshot_2

Pritisci na lokalne medije u Vojvodini

U publikaciji Novosadske novinarske škole „Pritisci na lokalne medije u Vojvodini” predstavljena je analiza položaja medijskih sloboda u Novom Sadu, Somboru, Kikindi, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu. Studenti novinarstva prikupili su svedočenja novinara o cenzuri, uvredama, pretnjama i finansijskim pritiscima, kao i podatke o pristrasnim raspodelama novca za javno informisanje. Publikacija je nastala u okviru projekta „Mission Defence”, koji finansira Evropska unija putem programa za male grantove „Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”, a koji koji sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo u okviru projekta „Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara”.


screenshot_2

Građani i javni medijski servis: Modeli građanskog nadzora javnog medijskog servisa

Istraživanje „Građani i javni medijski servis: Modeli građanskog nadzora javnog medijskog servisa“ radila je Slavko Ćuruvija fondacija, u okviru projekta „Pomeri RTV“. U istraživanju se govori o modelima građanskog nadzora rada JMS-a, odnosu JMS-a i javnosti u Srbiji, o jačanju uloge Programskog saveta, a sadrži i preporuke kako bi javni servisi bili maksimalno posvećeni svojoj publici i kako bi stvorili odgovorne mehanizme koji će obezbediti da interes javnosti na najbolji način bude zastupljen u programskim sadržajima i medijskim politikama.


savet-za-stampu

Modeli pravila za komentarisanje i preuzimanje sadržaja

Dvadeset od analiziranih 70 onlajn medija u Srbiji nema propisana pravila za komentarisanje tekstova, a čak 37 nema pravila za korišćenje svog medijskog sadržaja, pokazala je analiza, koju je, za Savet za štampu, uradila SHARE Fondacija. Istraživanje je obavljeno na 70 portala, od koji 60 prihvata nadležnost Saveta za štampu i trebalo je da pokaže u kojoj meri su onlajn mediji primenili neke od Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, koje je Savet za štampu doneo krajem 2016. godine.


kontrola-medija

Sloboda i kontrola medija: Svedočenja novinara

Istraživanje „Sloboda i kontrola medija: Svedočenja novinara“ sprovela je Slavko Ćuruvija fondacija, kao deo projekta „Javni novac za javni interes – podrška inicijativama civilnog društva za interes javnosti“, koji zajedno realizuju BIRN, NUNS i SĆF. Ciljevi istraživanja bili su da se prikupe iskustva novinara sa oblicima kontrole novinarskog rada i informativnih sadržaja tokom poslednjih 12 meseci, da se ustanove izvori najjačih kontrolnih uticaja i njihovi najčešći oblici i da se identifikuju mehanizmi koji tim izvorima daju moć da medije instrumentalizuju za neke posebne interese.