Povelja o radnim uslovima za novinare


screenshot_1

Hronika napada i pritisaka na novinare u 2018.

Nezavisno udruženje novinara Srbije već petu godinu zaredom koristi Sistem ranog upozoravanja kako bi se uređenije i efikasnije pratila, evidentirala i analizirala dešavanja na medijskoj sceni Srbije u pet ključnih oblasti koje su najdirektnije povezane sa medijskim slobodama i položajem novinara i drugih medijskih profesionalaca. Baza podataka NUNS-a pokazuje da se nastavlja trend rasta pritisaka i pretnji kojima su izloženi novinari i drugi medijski radnici i mediji koji objektivno i kritički informišu o funkcionisanju vlasti, posebno o korupciji i organizovanom kriminalu.


%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%83

Резиме на наоди, Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите [МАКЕДОНИЈА]


screenshot_3

Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija 2018

Ovaj izveštaj predstavlja nalaze trećeg istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu”, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Ovo je, zapravo, nastavak osnovne studije koja je u većoj meri predstavila zakonodavnu, socijalnoekonomsku i političku situaciju u pogledu slobode medija i sigurnosti novinara i identifikovala ključne izazove i preporuke za udruženja novinara i druge zainteresovane strane. Glavni cilj ove treće istraživačke studije je otkrivanje novih događaja i upoređivanje nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara identifikovanih u 2016. godini.


screenshot_4

Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija 2018

Sažetak zaključaka utvrđenih u istraživanju sprovedenom u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.