Hronika napada i pritisaka na novinare u 2018.

Nezavisno udruženje novinara Srbije već petu godinu zaredom koristi Sistem ranog upozoravanja kako bi se uređenije i efikasnije pratila, evidentirala i analizirala dešavanja na medijskoj sceni Srbije u pet ključnih oblasti koje su najdirektnije povezane sa medijskim slobodama i položajem novinara i drugih medijskih profesionalaca. Baza podataka NUNS-a pokazuje da se nastavlja trend rasta pritisaka i pretnji kojima su izloženi novinari i drugi medijski radnici i mediji koji objektivno i kritički informišu o funkcionisanju vlasti, posebno o korupciji i organizovanom kriminalu.


Summary of the findings, Indicators on the level of media freedom and journalists’ safety – Bosnia and Herzegovina 2018


Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija 2018

Ovaj izveštaj predstavlja nalaze trećeg istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu”, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Ovo je, zapravo, nastavak osnovne studije koja je u većoj meri predstavila zakonodavnu, socijalnoekonomsku i političku situaciju u pogledu slobode medija i sigurnosti novinara i identifikovala ključne izazove i preporuke za udruženja novinara i druge zainteresovane strane. Glavni cilj ove treće istraživačke studije je otkrivanje novih događaja i upoređivanje nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara identifikovanih u 2016. godini.


Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija 2018

Sažetak zaključaka utvrđenih u istraživanju sprovedenom u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.


Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – alternativni izveštaj o realizaciji planiranih mera

Ovaj izveštaj je usmeren na pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i ljudska prava, naročito odeljak o slobodi izražavanja, dajući uvid i u alternativno gledište na napredak ostvaren u ovoj oblasti. Izveštaj posebno ističe pitanja slobode izražavanja i pluralizma medija kao preduslove za opšti demokratski dijalog u zemlji. Izostanak napretka, stalno sužavanje sloboda medija i slobode izražavanja, kao i nepostojanje društvenog, političkog i ekonomskog okruženja koje doprinosi razvoju profesionalnog i održivog medijskog sektora predstavljaju razloge za zabrinutost i utiču na opšte demokratske kapacitete zemlje.