Hronika napada i pritisaka na novinare u 2018.

Nezavisno udruženje novinara Srbije već petu godinu zaredom koristi Sistem ranog upozoravanja kako bi se uređenije i efikasnije pratila, evidentirala i analizirala dešavanja na medijskoj sceni Srbije u pet ključnih oblasti koje su najdirektnije povezane sa medijskim slobodama i položajem novinara i drugih medijskih profesionalaca. Baza podataka NUNS-a pokazuje da se nastavlja trend rasta pritisaka i pretnji kojima su izloženi novinari i drugi medijski radnici i mediji koji objektivno i kritički informišu o funkcionisanju vlasti, posebno o korupciji i organizovanom kriminalu.


Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija 2018

Ovaj izveštaj predstavlja nalaze trećeg istraživanja sprovedenog u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu”, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja u Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Ovo je, zapravo, nastavak osnovne studije koja je u većoj meri predstavila zakonodavnu, socijalnoekonomsku i političku situaciju u pogledu slobode medija i sigurnosti novinara i identifikovala ključne izazove i preporuke za udruženja novinara i druge zainteresovane strane. Glavni cilj ove treće istraživačke studije je otkrivanje novih događaja i upoređivanje nivoa medijskih sloboda i sigurnosti novinara identifikovanih u 2016. godini.


Sažetak zaključaka, Indikatori za nivo slobode medija i bezbednosti novinara, Srbija 2018

Sažetak zaključaka utvrđenih u istraživanju sprovedenom u okviru regionalnog projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu, koji sprovode nacionalna novinarska udruženja novinara u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.


ZAŠTITA BEZBEDNOSTI NOVINARA – Analiza člana 138 stav 3 Krivičnog zakonika

Priroda novinarskog posla nalaže novinarima da u svom radu nadziru rad državnih institucija i izveštavaju o postupcima nosioca vlasti, kao i o mnogobrojnim drugim društvenim pojavama. Stoga se, zbog značaja posla kojim se bave, novinari često nazivaju „čuvarima demokratije“. Međutim, obavljanje novinarske profesije povlači za sobom određene rizike, te isti vrlo često bivaju mete napada, pretnji, zastrašivanja i sličnih aktivnosti. Za potrebe ove analize, akcenat će biti stavljen na poseban oblik krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti koji je propisan članom 138 stav 3, s obzirom da su novinari vrlo često izloženi ozbiljnim pretnjama zbog profesije kojom se bave, odnosno izveštavanja javnosti o određenim društvenim pojavama ili iznošenja kritika na račun određenih lica.


ZAŠTITA BEZBEDNOSTI NOVINARA – Analiza slučaja Ilir Gaši i dr. protiv Dragana J. Vučićevića, i dr.

Poslednjih nekoliko godina situacija u Srbiji se drastično pogoršala kada su u pitanju položaj i zaštita novinara. Nepovoljna klima za razvoj prava na slobodu izražavanja je u velikoj meri rezultat uspona vođenja tzv. „diskreditujućih kampanja“ (eng. smearing campaigns), koje se vode putem medija, koji su, po pravilu bliski vlastima ili se percipiraju kao takve, a koje su kod nas nažalost postale svakodnevica. U ovoj studiji slučaja analiziran je slučaj Illira Gašija i drugih javnih ličnosti protiv kojih je vođena dugomesečna kampanja od strane provladinih medija i to u kontekstu mogućeg procesuiranja, i to zbog krivičnog dela Zabrana diskriminacije iz člana 387 KZ, te nekog dela protiv prava i sloboda građana (na primer Povrede slobode govora i javnog istupanja iz člana 148), ili pak Ugrožavanje sigurnosti.