Srpske vlasti da zaštite novinarku VojtehovskiOvaj podatak je dostupan samo na Sarajevo jezik


Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i sigurnosti novinara, Beograd, 29/01/2019