Statističke tabele

Godina Pretnje smrću i pretnje teškim telesnim povredama Ostale pretnje novinarima Napadi na novinare Ubistva novinara Pretnje upućene medijskim kućama i organizacijama Napadi na medijske kuće i organizacije
2010 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 25 0 0 0
2015 0 0 35 0 0 0
2016 0 0 40 0 0 0
2017 8 1 23 0 0 0
2018 4 10 6 0 2 0
Ukupno: 12 11 129 0 2 0