Regionalna platforma osuđuje upad u RTSBEOGRAD, 19.03.2019.-Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbjednosti novinara koja zastupa više od 8.000 članova, osuđuje upad demonstranata u javni servis Radio televiziju Srbije (RTS).

Incident se dogodio u subotu, 16. marta 2019. godine nakon protesta 1 do 5 miliona protivaktuelne vlasti, kada se grupa demonstranata okupila ispred RTS – a i nasilno upala u zgraduzahtevajući da se njihovim liderima omogući uživo obraćanje javnosti. Tokom incidentaangažovane su policijske snage i nakon višečasovne konfrontacije demonstranti su napustilizgradu.

Nije povređen nijedan novinar. Policija je uhapsila osamnaest osoba zbog učestvovanjau incidentima tokom proteklog vikenda.Poslednja dešavanja predstavljaju kulminaciju tromesečnih protesta protiv akutuelnog srpskogrežima i neuspelih zahteva da javni servis osigura medijski pluralizam u skladu sa zakonom.Zahtevi vodja protesta da budu gosti u programu i RTS i dalje nije ispunio.“

U više navrata upozoravali smo javni servis da mora da se drži novinarskih standarda izakona, te da se odupre političkim pritiscima i izveštava u javnom interesu, blagovremeno,potpuno i istinito” – rekao je Željko Bodrožić, vršilac dužnosti predsednika Nezavisnogudruženja novinara Srbije i dodao, “Bez obzira na sve, nasilno upada u prostorije RTS – a nijeprihvatljiv niti primeren u demokratskim društvima. To ne može biti deo bilo kakvog civilizovanogrešenja i mi ga osuđujemo.”

Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara prepoznajekompleksnost situacije u Srbiji i prudružuje se NUNS – u u osudi ovog incidenta. Pozivamodemonstrante da poštuju medijske radnike i uzdrže se od incidenata koji se lako mogu pretvoritiu nasilje. U isto vreme pozivamo upravu RTS – a da poštuje zakon i otvori vrata svog studijasvim političkim partijama i predstavnicima građana.

Podsećamo RTS da uskraćujući potpuneinformacije o protestima širom Srbije, javni servis ne radi u javnom interesu i ne služi svojimgrađanima.Nezavisno udruženje novinara Srbije od početka godine registrovalo je deset incidenata protivnovinara i medija, jedan fizički napad, osam verbalnih pretnjii jedan napad na imovinu.

Svaki napad na novinare je direktan napad na slobodu informisanja i pravo građana da buduinformisani.

Skoplje – Beograd – Podgorica – Prishtina – Sarajevo- Zagreb, 19.03.2019.

Udruženje/udruga BiH novinari

Sindikat medija Crne Gore

Hrvatsko novinarsko društvo

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Nezavisno udruženje novinara Srbije


Regionalna platforma Zapadnog Balkana, Skoplje – Beograd – Podgorica – Prishtina – Sarajevo- Zagreb, Beograd, 19/03/2019