Intimidation – verbal threat, Samir Adrovic, Ulcinj, 07.07.2019.


Ovaj podatak je dostupan samo na All (english) i Podgorica jezik