Ostale prijetnje novinarima, Ajdin Kamber, Bihać, 06.11.2019.


Slobodni novinar i dopisnik DW Ajdin Kamber je 6. novembra pokušao da dođe do premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića u zgradi Vlade USK kako bi direktno zakazao intervju o temi migrantske krize u tom dijelu BiH, pošto danima nije dobio odgovor na zahtjev poslat e-mailom. Tom prilikom je policajac u civilu legitimisao Kambera, osporavao ispravnost njegove novinarske akreditacije i na kraju ga obavijestio da premijer „nema vremena za intervju“. Novinar je uredno pokazao svoju ličnu kartu i akreditaciju kako je traženo.
Nakon desetak minuta ubjeđivanja i pokušaja da na silu novinar napusti zgradu Vlade, izašao je premijer Ružnić i sam ga izveo ispred zgrade, bez ikakvog obrazloženja u vezi sa uskraćivanjem intervjua.

Država BH
Grad Bihać, Bosnia and Herzegovina
Ime i prezime Ajdin Kamber
Pol Muškarac
Datum 06/11/2019
Vrsta incidenta Ostale pretnje novinarima
Od strane koga Javni zvaničnici Policija
Vrsta medija Novinar je frilenser
Ime medija Deutsche Welle
Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da
Je li napad prijavljen policiji/nadležnim institucijama? Slučaj nije prijavljen policiji