Prijetnje upućene medijskim kućama i organizacijama, Nezavisne novine, Banja Luka, 17.12.2020.


Nepoznati muškarac pozvao je redakciju ovog medija sa nepoznatog telefonskog broja i prijetećim glasom zatražio da zatvore kancelariju ranije,  rekavši pri tome kako će „danas svi biti mrtvi“. Slučaj je prijavljen policiji.

Država BH
Grad
Pol Grupa (imena pojedinačno ukoliko je moguće)
Datum 17/12/2020
Vrsta incidenta Pretnje upućene medijskim kućama i organizacijama
Vrsta medija Štampani Online
Ime medija Nezavisne novine
Da li je Udruženje/Udruga BH Novinari informisano? Da