AJK reacts against the language of the press release of PDK towards Gazeta Express

PDK - Faqja e Facebook

Žao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Američki Engleski i Pristina jezik


AGK, Prishtina, 22/08/2019