If you have marketing budgets for Serbia and Croatia – BiH market is free of chargeŽao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Američki Engleski i Baškirski jezik


Elvir Švrakić, BHN Bulletin E-journalist, Sarajevo, 13/03/2019