Neprihvatljivi napadi policije na novinareŽao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Baškirski jezik


, ,