Regional Platform reacts against the language of the press release of PDK towards Gazeta ExpressŽao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Američki Engleski jezik


, ,