Sashe Ivanovski, verbal threat, 29.06.2020


Žao nam je, ne postoji prijevod na raspolaganju za ovaj podatak na Američki Engleski i Makedonski jezik