AGK dhe UN Women mbajtën punëtoritë dy-ditore “Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor”PRISHTINË, 28.01.2021 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës – AGK, në bashkëpunim me UN Women, ka mbajtur dy punëtori dy-ditore “Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor”, në kuadër të projektit rajonal “Financimi Transformues për Barazinë Gjinore drejt qeverisjes më transparente, gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme në Ballkanin Perëndimor”, financuar nga SIDA.

Pjesëmarrës në punëtori ishin gazetarët e medieve qendrore dhe lokale në Kosovë. Përmes diskutimeve të zhvilluara, u synua të zgjerohen njohuritë se çka është Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor, si të raportohet për BPGj-në në mënyrë të paanshme, të ndjeshme gjinore dhe etike, si dhe si të trajtohen pabarazitë gjinore përmes BPGj-së.

Në kuadër të punëtorisë është ofruar edhe mbështetje për gazetarët në lidhje me zhvillimin e ideve dhe metodologjive konkrete për hartimin e raporteve për BPGj.


, ,