Nicholas Wood ish-reporter i New York Times dhe BBC-së trajnon gazetarët kosovarë mbi temën “Lajmet e rreme”Prishtinë, 02.07.2020 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK), në bashkëpunim me UN Women Kosovo, ka vazhduar ciklin e trajnimeve, duke organizuar trajnimin e radhës online mbi lajmet e rreme.

Gazetarët kosovarë u trajnuan nga ish-reporteri i New York Times dhe BBC-së, Nicholas Wood. Përmes këtij trajnimi u synua të zgjerohen njohuritë në lidhje me rrezikun nga lajmet e rreme gjatë raportimeve, pasi fenomeni “fake news”, është një nga sfidat me të cilat vazhdimisht po përballet gazetaria jo vetëm tek ne, po në mbarë botën. Në kuadër të trajnimit është zhvilluar edhe debat në mes të gazetarëve dhe Nicholas Wood.

AGK në bashkëpunim me UN Women Kosovo deri më tani ka organizuar katër punëtori për gazetarët e medieve lokale, teksa ky është trajnimi i tretë për gazetarët e medieve qendrore.


, ,