Roli i medias në ndërtimin e paqes

The Association of Journalists of Kosovo

 

Gazetarët e rajoneve të Pejës dhe të Gjakovës në punëtorinë e parë të AGK dhe UN WOMEN

PRISHTINË, 30.11.2019 – Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me UN Women filluan ciklin e punëtorive dy ditore për gazetarët e nivelit lokal, mbi temën “Roli i medieve në ndërtimin e paqes”.

Në punëtorinë e parë po marrin pjesë gazetarët e rajoneve të Pejës dhe të Gjakovës. Ligjëruese është Gjeraqina Tuhina, gazetare shumëvjeçare e cila ka raportuar për luftën e fundit në Kosovë, që nga viti 2000 punon si korrespodente nga Brukseli dhe mbulon temat mbi integrimet evropiane, dialogun Kosovë – Serbi, etj.

Përmes këtij cikli të punëtorive synohet të zgjerohen njohuritë mbi raportimin ndaj konflikteve dhe rolin e medieve në ndërtimin e paqes. Gjithashtu synohet të forcohen kapacitetet e gazetarëve duke aplikuar një qasje sa më korrekte gjatë raportimeve të tyre ndaj konflikteve dhe njëkohësisht të aplikojnë edhe perspektivën gjinore.

Deri në fund të projektit janë planifikuar katër punëtori, të cilat do të udhëhiqen nga ekspertë ndërkombëtar dhe si rezultat i këtyre punëtorive me gazetarë të nivelit lokal dhe trajnimeve me gazetarë të nivelit qendror që veçse kanë filluar, do të hartohet një udhëzues mbi temën e mësipërme.


The Association of Journalist of Kosovo, Prishtina, 01/12/2019