AEM: Dječji televizijski programi ni raznovrsni ni inkluzivni

https://www.medijskapismenost.hr

PODGORICA, 29.07.2019. – Sadržaji namijenjeni djeci u programu crnogorskih televizijskih emitera, ni po količini ni po raznovrsnosti, ne mogu zadovoljiti narastajuće potrebe najmlađe populacije koja se, usled nedostatka sadržaja, okreće inostranim televizijskim kanalima i online sadržajima. To se navodi u Informaciji o televizijskim programskim sadržajima namijenjenim djeci, koju je objavila Agencija za elektronske medije (AEM).

Iz AEM-a ističu da se tokom jedne sedmice na programu 14 televizijskih emitera u Crnoj Gori u prosjeku emituje 3,37 odsto dječjeg programa u odnosu na ukupno emitovani sadržaj.

„Od ukupno emitovanog programa za djecu najveći procenat, 65 odsto, čine crtani filmovi. Učešće veće od 10 odsto bilježi još jedino kategorija ’kolažnih programa’, koja obuhvata emisije koje obrađuju više oblasti interesantnih najmlađoj populaciji“, navodi se u dokumentu uz napomenu da su u kolažnim programima djeca često u ulozi prezentera ili „novinara“ i da pripremaju priloge na različite teme.

Osim što se programi namijenjeni djeci uglavnom emituju u vikend blokovima od po nekoliko sati i što je ograničen broj njih dostupan tokom radne sedmice, iz Agencije kao nedostatak navode i to što nema novih sadržaja, dok se značajna količina programa reprizira.

Najveći broj emisija sa učešćem djece i nešto raznovrsniji sadržaj se, dodaju, nudi u programima javnih emitera, dok od tri komercijalna emitera sa nacionalnom pokrivenošću jedan nema ovakvih programa, a jedan ima „svega jedan sadržaj za djecu“. Na taj način je i raznovsnost programa ograničena i po sadržaju, ali i po prilagođenosti različitim uzrastima.

„Unaprjeđenje programa za djecu koji se emituje na programu crnogorskih televizija bi moralo ići u pravcu proizvodnje savremenijeg, interaktivnijeg i participativnijeg sadržaja. Proizvodnja ovakvog sadržaja bi morala biti podržana sredstvima iz raspoloživih fondova za podršku medijima“, poručuju iz Agencije.

Analiza regulatora je pokazala da većina emitovanog dječijeg programa nema interaktivni karakter, ograničeno podstiče razmišljanje ili učestvovanje gledaoca u temi.

„Pored linearnog karaktera emitovanja, nedostatak interaktivnosti i komunikacije TV sadržaja sa djecom, te produkcijska ’zastarjelost’ sadržaja, koji se takmiče sa sadržajima na specijalizovanim dječijim kanalima koji su bogati grafikom i audiovizuelnim efektima, može biti jedan od razloga što sadržaji na domaćim televizijskim kanalima gube na značaju kod najmlađe publike“, navodi se u dokumentu.

Ipak, Agenciju za elektronske medije zabrinjava i činjenica što u televizijskim sadržajima namijenjenim djeci nedostaje inkluzivnost. Tako u tim programima ne učestvuju djeca sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, ali ni djeca iz marginalizovanih grupa. Takođe, otkrivaju i da se u kolažnim programima, koji se zasnivaju na učešću djece u programu, ne prikazuju djeca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, djeca koja pripadaju različitim etničkim i nacionalnim manjinama, djeca iz socijalno ugroženih porodica, djeca sa sela…

„Ova slika se značajno razlikuje od napora da se širem dječjem okruženju, u školi i drugim obrazovnim institucijama, radi na stvaranju inkluzivnog okruženja u kojem propadnici socijalno marginalizovanih grupa ne bi bili diskriminisani“, zaključuju iz Agencije.

Prema njihovom mišljenju, svi ovi problemi, kao i činjenica da nedostaje lokalna produkcija koja bi podržala lokalne kulturne i druge vrijednosti, dovode do toga da djeca „dominantno prate i medijske poruke primaju iz sadržaja koji ne odražavaju društveni kontekst u kojem rastu djeca u Crnoj Gori“.


SMCG/Bojana Lakovic Konatar, Podgorica, 29/07/2019