IFJ: COVID-19 povećao rodne nejednakosti u medijima

ifj.com

PODGORICA, 26.07.2020. – Više od polovine novinarki iskusilo je povećanu rodnu nejednakost zbog pandemije COVID-19, navodi se u novom istraživanju koje je sprovela Međunarodna federacija novinara (IFJ) među više od 500 novinarki u 52 zemlje, u periodu između 19. i 30. juna.

“Više od polovine ispitanica priznalo je porast rodnih nejednakosti u medijskoj industriji, s razornim posljedicama na usklađivanje posla i privatnog života (62%), radnih obaveza (46%) i plata (27%). Takođe, preko tri četvrtine ispitanica je kazalo da pandemija doprinijela povećanju nivoa stresa, a polovina je navela multitasking kao glavni uzrok. Više od polovine ispitanica navelo je da je narušeno njihovo zdravlje što je rezultiralo da gotovo tri četvrtine ima probleme sa spavanjem, dok je tek 4 od 10 novinarki tvrdilo da su od poslodavaca dobijale zaštitnu opremu”, piše u istraživanju.

Takođe, više od polovine ispitanica tvrdi da sindikati nisu razvili posebne strategije za rješavanje rodnih nejednakosti tokom pandemije, dok je 60% reklo da im je pružen neki oblik protokola za rad na daljinu. Više od tri četvrtine ispitanica kazalo je da se nivo uznemiravanja (uključujući on-line) i maltretiranja nisu povećali tokom krize.

Ispitanice su navele različite razloge kao uzrok stresa, uključujući rad u izolaciji, nasilje od šefova, brigu o porodici i školovanje od kuće, tenzije unutar porodice, povećano radno opterećenje, uobičajene kratke rokove, dugo radno vrijeme, psihološki uticaj zbog praćenja odvijanja situacije kad je u pitanju COVID-19, strah od gubitka posla.

Ispitanice su dale konkretne preporuke za poboljšanje protokola u vezi sa radom na daljinu, poput potrebe da poslodavci osiguraju odgovarajuću radnu opremu, definišu radno vrijeme i pauze te razumiju težinu rada od kuće dok se brinu o djeci.

Predsjedavajuća Savjeta za rodna pitanja IFJ-a Maria Angeles Samperio rekla je: “Mediji i sindikati moraju učiniti mnogo više kako bi se riješili rodne nejednakosti i uzeti u obzir pomirenje radnog i privatnog života u ovim nemirnim vremenima. Oni moraju čuti pozive žena koje su bile duboko pogođene stresom tokom pandemije COVID-19 i reagovati na njega. Vrijeme je za uspostavljanje odgovarajućih politika u vezi sa radom na daljinu, osiguranje podrške ženama kao osobama koje brinu o porodici i osiguranje pristojanog rada i jednake plate. ”

Generalni sekretar IFJ-a Anthony Bellanger rekao je: „Pozivamo naše članice da rodnu ravnopravnost stave na vrh svoje agende i razmisle o tome na koji način mogu najbolje podržati svoje saradnice. Takva podrška uključuje pružanje podataka o ženama u struci, integrisanje roda u sve aktivnosti, organizovanje obuka, stavljanje žena na vodeće uloge u strukturama sindikata, osnivanje ženskih odbora i rodne politike te pregovaranje o boljim ponudama za žene sa medijskim menadžerima”.


IFJ, Podgorica, 26/07/2020