Zajednički konsultativni odbor: Crnogorske vlasti da obezbijede jednake šanse za sve medije

www.eu.me

PODGORICA, 04.07.2019. – Zajednički konsultativni odbor civilnog društva Evropske unije i Crne Gore (ZKO) i dalje je zabrinut stanjem slobode izražavanja i okruženjem u kojem rade crnogorski mediji, posebno kada je riječ o istragama napada na novinare i političkim uplitanjem i pritiskom na Javni servis Radio televizije Crne Gore (RTCG).

Na trinaestom sastanku ZKO, konstatovano je da kritički orijentisane NVO nisu dobrodošle na RTCG i da je njihov rad uglavnom prikazan kroz negativnu prizmu.

“ZKO još jednom apeluje na crnogorske vlasti da efektivno istraže i stare i nedavne slučajeve nasilja nad novinarima kako bi identifikovali i krivično gonili počinioce i one koji stoje iza napada, kao i da olakšaju rad ad hoc Komisije za praćenje slučajeva nasilje nad medijima. Nadalje, ZKO poziva crnogorske vlasti da obezbijede jednake šanse za funkcionisanje svih medija, bez obzira na njihovu uređivačku politiku i da sprovedu relevantne preporuke Zajedničkog programa Savjeta Evrope i EU “Jačanje sudske ekspertize o slobodi izražavanja i Mediji u Jugoistočnoj Evropi (JUFREKS)”, stoji u zajedničkoj izjavi za sastanka.

Članovi ZKO su ponovo naglasili značaj uključivanja nezavisnih organizacija civilnog društva u sve aspekte kreiranja politike u procesu pristupanja EU, i naglašavaju ulogu NVO kada je u pitanju poboljšanje ukupnog demokratskog okruženja u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, ZKO je još zabrinut zbog negativnog okruženja u kojem pojedine organizacije civilnog društva djeluju, posebno  one koje su kritički orjentisane prema vladinim politikama u oblasti vladavine prava. Napomenuli su i, kako kažu, kontroverzna otpuštanja predstavnika NVO iz ključnih institucija i organa kao što su savjeti RTCG, Agencije za borbu protiv korupcije i Agencije za elektronske medije.

ZKO je uputio zahtjev prema crnogorskim vlastima da preispitaju pravni okvir kako bi se omogućio slobodan pristup informacijama, bez nepotrebnih ograničenja. Odbor bilježi da je razlog za zabrinutost rastući trend javnih institucija koji odbijaju pravo na slobodan pristup informacijama.

Istovremeno, ZKO je pohvalio primjenu Zakona o NVO i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma sufinansiranja projekata koje finansira EU, mada su evidentirali neke teškoće kada je u pitanju organizovanje konsultacija prije objavljivanja otvorenih poziva za finansiranje. Takođe, članovi ZKO su pozvali crnogorsku Vladu da omogući pristup sufinansiranju ne samo nevladinim organizacijama, već i drugim organizacijama civilnog društva.

Zajednički konsultativni odbor civilnog društva Evropske unije i Crne Gore (ZKO) je jedan od tijela osnovanih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Crne Gore. ZKO omogućava organizacijama civilnog društva obje strane da prate napredak koji Crna Gora ostvaruje na svom putu ka Evropskoj uniji, kao i da usvajaju preporuke na koje se ukazuje Vladi Crne Gore i institucijama Evropske unije.

ZKO se sastoji od dvanaest članova, po šest sa svake strane, koji predstavljaju Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) i crnogorsko civilno društvo.


SMCG, Podgorica, 04/07/2019