Crna Gora: Registrovano 35 portala

SMCG

PODGORICA, 15.08.2018. – U Crnoj Gori je do jula 2018. godine registrovano ukupno 35 elektronskih publikacija, odnosno portala.

Osim informativnih portala, među registrovanim publikacijama na sajtu Agencije za elektronske medije (AEM) mogu se vidjeti i web stranice nekih nevladinih organizacija.

Elektronske publikacije, odnosno portali, registruju se od početka 2016. godine, nakon što je Agencija za elektronske medije (AEM) donijela Pravilnik o elektronskim publikacijama, kojim se između ostalog definiše način njihovog osnivanja.

Smatra se da je broj aktivnih portala mnogo veći, ali oni ne trpe sankcije ako se ne registruju.

Ovim pitanjem se bavila i Radna grupa za izradu Zakona o medijima, koja je predvidjela nove vidove registracije i osnivanja portala.

 


SMCG, Podgorica, 15/08/2018