Ombudsman: Omogućiti medijskim radnicima bezbjedno izvještavanje

ombudsman.co.me
ombudsman.co.me

PODGORICA, 29.06.2020. – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković izrazio je zabrinutost zbog ponovljenog slučaja ometanja predstavnika medija na radnim zadacima u Budvi i podsjetio na obavezu obezbjeđivanja uslova za njihov nesmetan rad i razumijevanje važne uloge koju obavljaju.

“Koliko god bila napeta atmosfera, novinarima je potrebno omogućiti da o važnim društvenim dešavanjima izvještavaju bezbjedni, slobodni i bez pritisaka bilo koje vrste. Podsjećamo da su mediji „oči i uši javnosti“ i da je njihovo prisustvo na događajima od javnog interesa neraskidiv dio i doprinos demokratičnosti procesa”, navodi se u saopštenju.

Proteklih dana zabilježena su dva incidenta u kojima se privatno obezbjeđenje na neprimjeren način ophodilo prema predstavnicima medija.

Ombudsman navodi da je u konfliktnim i izazovnim dešavanjima, pozicija novinara, kamermana, foto reportera i drugih medijskih radnika na terenu vrlo teška i opasna, zbog čega apeluje na sve aktere i javnost generalno da to imaju na umu i dodatno je ne komplikuju i ne ugrožavaju. Takođe, smatra da bi trebalo aktuelizovati upotrebu vidljivih i jasnih press obilježja, kako bi se prevenirale ovakve i slične situacije.

“Koristimo priliku i da u situaciji uzavrelih političkih konfrontacija upozorimo na nedopuštenost nasilja kao načina rješavanja konflikta, naročito kada postoje zakoniti i institucionalni oblici zaštite. U protivnom, prijeti nam dodatno zaoštravanje već ozbiljne situacije u vremenu koje je pred nama, kada je potrebno imati povoljnu demokratsku atmosferu i slobodu izbora, kao ključni standard demokratije i vladavine prava. Takav pristup podrazumijeva toleranciju, minimum kulture dijaloga i maksimum poštovanja dostojanstva čovjeka, kao preduslova ostvarivanja građanskih i političkih prava i sloboda”, navodi Bjeković.


SMCG, Podgorica, 29/06/2020