Prva TV i Play radio mijenjaju vlasnikaPODGORICA, 30.12.2018. – Savjet Agencije za elektronske medije (SAEM) dao je saglasnost za promjenu vlasničke strukture privrednog društva „Ast” d.o.o. emitera televizijskog programa „TV Prva“ i radijskog programa „Play Montenegro“.

“Saglasnost se odnosi na promjenu vlasničke strukture privrednog društva „ANTENNA MONTENEGRO BV“ iz Holandije, osnivača privrednog društva „Ast” d.o.o. iz Podgorice, kojom se vrši prenos 100% vlasničkog udjela sa dosadašnjeg vlasnika – privrednog društva „ANTENNA SOUTH EAST EUROPE BV“ iz Holandije na novog vlasnika – privredno društvo „KOPERNIKUS CORPORATION LTD.“, sa Kipra”, saopšteno je iz Agencije.

SAEM je prilikom razmotranja zahtjeva, privrednog društva „Ast” d.o.o.,  za promjenu vlasničke strukture i konstatovao da planiranom promjenom vlasničke strukture neće doći do kršenja odredbi Zakonom o elektronskim medijima koje se odnose na nedozvoljenu medijsku koncentraciju i utvrdio da je tražena promjena vlasničke strukture u skladu sa Zakonom.


SMCG, Podgorica, 30/12/2018