Verbal threat to journalist, Jeta Xharra, Pristina, 03.07.2020


Ovaj podatak je dostupan samo na All (english) i Pristina jezik