Uništenje imovine, Miroslav Drobnjak, Pljevlja, 11.10. 2017.


Vozilo Miroslava Drobnjaka, dopisnika Večernjih novosti iz Pljevalja, zapaljeno je još 11. oktobra i to je, kako je pokazao nalaz vještaka, urađeno namjerno. Međutim, Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je krajem decembra ocijenilo da je riječ o krivičnom djelu “uništenje ili otuđenje tuđe stvari”, koje se goni po privatnoj tužbi.

Nalaz vještaka je urađen 20. oktobra (devet dana nakon događaja), dok je o rezultatima nalaza vještaka Drobnjak obaviješten tek 17. novembra. A u međuvremenu niko nije saslušavan, niti je preduzeta bilo koja radnja koja bi vodila ka rasvjetljavanju ovog događaja.

Zbog toga se Sindikat medija Crne Gore (SMCG) 22. novembra obratio Savjetu za građansku kontrolu rada policije sa zahtjevom da provjeri primjenu policijskih ovlašćena u ovom slučaju. Takođe, Vladina Komisija za pra­će­nje po­stu­pa­nja nad­le­žnih or­ga­na u is­tra­ga­ma slu­ča­je­va pri­jet­nji i na­si­lja nad no­vi­na­ri­ma, ubi­sta­va no­vi­na­ra i na­pa­da na imo­vi­nu me­di­ja od OTD Pljevlja i Uprave policije je tražila kompletnu dokumentaciju vezanu za taj događaj kako bi se utvrdilo da li su institucije blagovremeno odradile sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se riješio slučaj.

Na osnovu zahtjeva Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Drobnjaka su 29. novembra pozvali u pljevaljsku policiju i saslušavali. Prema njegovim riječima, saslušavali su ga u svojstvu napadača, a ne žrtve. Zahtjev Savjetu je dva puta dopunjavan, nakon novih dešavanja i postupanja pripadnika Uprave policije koji su Drobnjaka i poligrafski ispitivali. Savjet je zaključio da su policijski službenici u ovom slučaju prekoračili ovlašćenja.

Takođe, obavješten je i Ombudsman i zatraženo je njegovo mišljenje o ovom slučaju. I taj dopis je dopunjen naknadnim dešavanjima vezanim za postupanje Uprave policije i Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima.

Država MN
Ime i prezime Miroslav Drobnjak
Pol Muški
Datum 11/10/2017
Grad Pljevlja, Montenegro
Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
Tip medija Štampani
Naziv medija Večernje novosti
Izvor Mediji/SMCG
Od strane koga Nad novinarima od strane građana
Javni tužilac Odbacio tužbe
Javni tužilac Riječ je o krivičnom djelu koje se goni po privatnoj tužbi.
Da li je Sindikat bio informisan? Da
Kakva je bila reakcija Sindikata? Sindikat medija Crne Gore se o slučaju informisao putem medija, ali je odmah nakon toga stupio u kontakt sa oštećenim novinarom. Od tada, SMCG pruža pravne savjete i pomoć Drobnjaku. Sindikat medija se 22. novembra obratio Savjetu za građansku kontrolu rada policije sa zahtjevom da provjeri primjenu policijskih ovlašćena u ovom slučaju. Takođe, Vladina Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima ubistava novinara i napada na imovinu medija, čiji je član predsjednica SMCG, Marijana Camović, od OTD Pljevlja i Uprave policije je tražila kompletnu dokumentaciju vezanu za taj događaj kako bi se utvrdilo da li su institucije blagovremeno odradile sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se riješio slučaj. Sindikat medija izdao je i saopštenje povodom ovog slučaja, i o incidentu koji se desio u Pljevljima i sa problemima sa kojima se od tada sreće kolega Drobnjak, obavjestio i Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori te, ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Velike Britanije.
Da li je incident prijavljen policiji/nadležnim organima ? Da - Policija Da - Javni tužilac