Zastrašivanje – verbalne prijetnje, Mark Ujkaj, Podgorica, 29.04.2017.


Kamerman TV Boin Mark Ujkaj podnio je 29. aprila 2017. godine prijavu protiv Harisa Adžovića zbog prijetnji koje mu je uputio. ODT je ocijenio da ni u ovoj prijavi nema elemenata bića krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti pa je podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Država MN
Ime i prezime Mark Ujkaj
Pol Muški
Datum 29/04/2017
Grad Podgorica, Montenegro
Tip incidenta Ostale prijetnje novinarima
Izvršilac/osumnjičeni Haris Adžović
Tip medija Elektronski
Naziv medija TV Boin
Izvor Uprava policije
Od strane koga Nad novinarima od strane građana
Da li je Sindikat bio informisan? Ne
Da li je incident prijavljen policiji/nadležnim organima ? Da - Policija Da - Javni tužilac