SMCG: Obavezna zaštita izvora informacija

skupstina.me

PODGORICA, 23.07.2020. – Jedan od krovnih zakona koji reguliše medijsku oblast – Zakon o medijima – nakon skoro dvije godine u skupštinskoj je proceduri.

Dok predlagači i predstavnici vladajuće većine u predloženim rješenjima vide samo pozitivne strane, opozicija je nacrt teksta kritikovala, najavljujući amandmandsko djelovanje.

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) učestvovao je u javnoj raspravi o ovom zakonu i zagovarao izmjenu brojnih rješenja.

„Smatramo da treba zadržati postojeće rješenje Zakona o medijima po kojem novinari nisu dužni da otkriju izvor informacija. Svako ograničenje ovog dostignutog prava značilo bi sužavanje prostora za istraživačko novinarstvo koje je u najvećem javnom interesu. Odredbom da su novinari u nekim situacijama dužni da otkriju izvor informacija sigurno bi došlo do smanjenja broja tih izvora i zviždača uopšte, što bi bio korak unazad u razvoju novinarstva i demokratskog društva“, jedan je od predloga SMCG.

Takođe, SMCG se zalaže da se novinaru ne može otkazati radni odnos, smanjiti zarada, promijeniti status u redakciji ili utvrditi odgovornost zbog stava ili mišljenja koje je izraženo u skladu sa profesionalnim standardima i programskim pravilima.

„Utemeljenje za ovaj predlog nalazimo u članu 14 aktuelnog Zakona o nacionalnom javnom emiteru radio i televiziji Crne Gore. Smatramo da je dobro rješenje i da ista prava moraju da imaju i ostali novinari, a ne samo oni koji rade u RTCG. Novinari u Crnoj Gori su i inače ograničeni voljom vlasnika medija i to mora da se mijenja. Zbog tog uticaja (i kada nema otvorene cenzure) dolazi do samocenzure i novinari strahuju da iznesu svoje mišljenje zbog posljedica koje mogu da uslijede nakon toga“, jedan je od predloga.

Takođe, u SMCG smatraju da je kroz izmjene Zakona o medijima potrebno jasno propisati obavezu za osnivača u pokrivanju troškova sudskih postupaka koji se odnose na novinarski rad (koji se temelji na poštovanju profesionalnih standarda) i kada se radi o novinarskim tekstovima koje je novinar napravio u okviru svojih zaduženja i na osnovu odluke urednika.

„Ovo tim prije što su novinari u Crnoj Gori često mete nasilja, prijetnji i uvreda kao i tužbi kojim se traži nadoknada štete zbog njihovih tekstova. Oni zbog toga moraju angažovati advokate što predstavlja veliki trošak imajući u vidu da istraživanja pokazuju da je novinarska plata u Crnoj Gori manja od prosječne u državi“, piše u predlozima.

Iz SMCG napominju da u propisima u Crnoj Gori nema mehanizama zaštite novinara i urednika od uticaja vlasnika medija i nema obaveze potpisivanja odgovarajućeg akta od strane vlasnika i novinara kako bi se osiguralo da se vlasnici ne miješaju u uređivanje medijskih sadržaja.

„U kombinaciji sa nezavidnim finansijskim položajem, niskim zaradama, ograničenim mogućnostima za napredovanje u karijeri, novinari i urednici često pristaju na uticaje vlasničke strukture na uređivanje medijskih sadržaja. Takođe, istraživanja Sindikata medija Crne Gore u posljednje tri godine, kao i druga istraživanja, pokazala su da su cenzura i samocenzura prisutne u crnogorskim medijima što je ogromna prepreka povećanju profesionalnih standarda“, kazali su iz SMCG.

Zbog toga predlažu rješenja iz zakona o medijima Slovenije i Hrvatske, kojim bi se osigurao određeni nivo novinarske autonomije u odnosu na poslodavca putem učestvovanja u izboru ili razrješenju glavnog urednika i tzv. prava na “klauzulu savjesti” kojim se urednicima daje pravo da, uz pravičnu otpremninu, napuste medij koji je u bitnom promijenio svoju uređivačku politiku.

„Međunarodna novinarska udruženja upravo ove zakone uzimaju kao najviše standarde koje je potrebno uvesti u nacionalna zakonodavstva, da bi se zaštitio medijski integritet“, kazali su iz SMCG.

Dalje, smatraju da novoformirani Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, odnosno država koja opredjeljuje sredstva za taj Fond, ne treba da finansira samoregulaciju jer je samoregulacija unutrašnja stvar medija.

„Smatramo da je potrebno preuzeti isti princip kao i za štampane i online medije, odnosno da i za elektronske medije raspodjelu sredstava vrši nezavisna komisija“, predlog je iz SMCG.


SMCG, Podgorica, 27/07/2020