ССНМ – Онлајн платформа која овозможува новинарите да пријавуваат напади или заплашувања

Објективно и професионално новинарство е возможно само кога новинарите и другите медиумски работници се чувствуваат безбедни ...