Viki Klicharova, property distruction, Negotino, September 2017.


The vehicle of journalist Viki Klicharova has been damaged with a sharp object. Prior to the incident she has received two threats from a person with a criminal record.

Држава Maкедонија
Име и презиме Вики Клинчарова
Пол Женски
Датум 03/09/2017
Град Неготино, Македонија
Тип на инцидент Други закани кон новинарите
Од кого Од страна на граѓанин
Тип на медиум Електронски
Име на медиум Fokus
Правосуден статус Активен
Дали надлежните институции беа известени?
Дали новинарското здружение било информирано? Да