Actual attacks on journalists, Norë Kelmendi, Prishtina, 27. 10. 2019.


Се извинуваме, овој податок е достапен само на Американски Англиски и Pristina јазик