Physical attack towards the journalist, Valon Syla, Prishtinë, 22.11.2020


Се извинуваме, овој податок е достапен само на Американски Англиски и Pristina јазик