ZAPADNI BALKAN: KOLIKO SU MEDIJI (NE)SLOBODNI A NOVINARI (NE)BEZBEDNI?BEOGRAD – U utorak 06. decembra, Nezavisno udruženje novinara Srbije, u saradnji sa pet udruženja iz regiona, otvara dvodnevnu regionalnu konferenciju tokom koje će biti predstavljeni rezultati istraživanja o nivou medijskih sloboda i bezbednosti novinara na prostoru Zapadnog Balkana. Komparativna analiza će dati odgovore na pitanja kako se zemlje regiona porede kada su u pitanju pravna zaštita medija i novinarskih sloboda, položaj novinara u redakciji, profesionalna etika i nivo cenzure, kao i bezbednost novinara i nekažnjivost napada na njih.

Istraživanje koje su realizovala udruženja u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Kosovu i sindikat u Crnoj Gori pokazalo je da na teritoriji Zapadnog Balkana:

• zakoni koji garantuju slobodu i pluralizam medija nisu primenjivani u praksi,

• približno 70% novinara smatra da je njihov ekonomski položaj dramatično opao, ali se iz straha od gubitka posla ne udružuju u sindikate,

• na rad više od polovine novinara utiče strah od tužbe, a isti procenat ispitanika rekao je da na njihov rad utiče i cenzura,

• od 2013. godine 86 novinara je bilo fizički napadnuto, dok nijedna država nema efikasne mehanizme za zaštitu novinara,

• od 1996. godine ubijeno je 7 novinara – izvršilac nije otkriven ni u jednom slučaju

Nalaze regionalnog istraživanja predstaviće dr Snežana Trpevska, glavna istraživačica, dok će posle uvodnih govora rezultate komentarisati i ostali učesnici, uključujući i predstavnike Udruženje/udruga BH novinari, Hrvatsko novinarsko društvo, Udruženje novinara Makedonije i Udruženje novinara Kosova i Sindikat medija Crne Gore.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Regionalna platforma za zagovaranje medijskih sloboda i bezbednosti novinara na Zapadnom Balkanu čiju realizaciju podržavaju Evropska Komisija i Ministarstvo kulture i informisanja RS.

KO:
Vladimir Vukosavljević, ministar kulture i informisanja, tbc
Majkl Davenport, ambasador EU u Republici Srbiji
dr Snežana Trpevska, Institut za komunikacijske studije, Makedonija
Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije

ŠTA:
Konferencija „Sloboda medija i bezbednost novinara na Zapadnom Balkanu“
KADA:
Utorak, 06. decembar 2016, 09:30 časova
GDE:
Hotel M, Bulevar Oslobođenja 56a, sala Atrium
KONTAKT:
Maja Vasić-Nikolić,koordinator projekta ispred NUNS – a
tel: 066/8822 007, email: majavn@nuns.rs

Mediji se pozivaju da prisustvuju otvaranju konferencije u periodu od 09:30 do 10:45.
Radni jezici konferencije su srpski i engleski. Obezbeđen je simultani prevod.


, ,