Verbal threat, Agim Ademi, 02.12.2018, Lipjan


Ovaj podatak je dostupan samo na All (english) i Pristina jezik