Mediji i novinari u vreme vanrednog stanja

Vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije proglašeno je 15. marta 2020. godine Odlukom o proglašenju vanrednog stanja. Proglašenje vanrednog stanja, kasnije odluke i postupanje prema novinarima su u velikoj meri uticali na rad novinara i medijskih kuda u periodu nakon stupanja odluke na snagu.


Izveštaj Evropske Komisije za Srbiju 2019

Svrha Izveštaja jeste da oceni sprovođenje reformi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i prateći je dokument uz „Strategiju proširenja“, koja efiniše opšte smernice za razvoj ove politike u aktuelnoj i narednoj godini. Strategija ukazuje na najvažnije probleme i izazove za zemlje koje, osim slične sudbine, dele i slične probleme u razvoju demokratije i ispunjavanju uslova za punopravno članstvo u EU.


Zaštita javnog interesa i medijskog pluralizma u Srbiji (Radni izveštaj)

Usvajanjem Strategije razvoja sistema javnog informisanja (Medijska strategija) u septembru 2011. godine, Republika Srbija je započela medijsku reformu i odredila osnovne „informisanja u Republici Srbiji i delova tog sistema da bi razvoj slobode medija i medijskog tržišta doprineo daljem jačanju demokratskih odnosa u društvu”.
Trebalo je da Strategija pruži osnove za usklađivanje do tada nekonzistentne regulative u vršenju nadzora nad sprovođenjem propisa u oblasti sistema javnog informisanja, koja je, kako je navedeno, izazivala pravnu nesigurnost u praksi.

Autori: Rade Đurić i Jasmina DobrilovićJavne nabavke u medijskoj sferi – pravna analiza i preporuke

Iako se javne nabavke i medijski zakoni formalno ne dotiču u mnogo stavki, primena ZJN u odnosu na pribavljanje medijske usluge je višestruko sporna. Pre svega, izostanak definicije usluge koje mediji mogu da pružaju naručiocima otvara mogućnost da mediji izrađuju promotivne medijske sadržaje koji uopšte ne bi trebalo da budu predmet javne nabavke, što dalje dovodi u sumnju pravu prirodu takve protivčinidbe (kupovina uticaja a ne stvarna potreba), a što posredno utiče i na projektno sufinansiranje.


Analiza obrazloženja komisija za dodelu sredstava na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja: Nejasno i netransparentno

U ovom predlogu javne politike po prvi put su detaljno analizirana obrazloženja komisija i rešenja o dodeli sredstava na izabranom uzorku konkursa sprovedenih u toku 2017. godine. Autori ovog predloga ukazuju na potrebu da se pored uvođenja bodovanja, kao već testiranog metoda za ocenjivanje kvaliteta medijskih sadržaja, komisijama pruži i dodatna pomoć u vezi sa deskriptivnim ocenjivanjem projekata na jednoobrazan i konzistentan način, i tako smanji arbitrarnost u njihovom odlučivanju.