Statističke tabele

Godina Pretnje smrću i pretnje teškim telesnim povredama Ostale pretnje novinarima Napadi na novinare Ubistva novinara Pretnje upućene medijskim kućama i organizacijama Napadi na medijske kuće i organizacije
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2014 6 6 13 0 0 0
2015 17 4 14 0 0 0
2016 13 19 8 0 0 0
2017 16 7 9 0 0 0
2018 8 13 7 0 2 0
2019 23 13 12 0 3 16
2020 10 16 26 1 3 2
Ukupno: 93 78 89 1 8 18