14
49
22
0
9
Prijetnje smrću i teškim tjelesnim ozljedama
Druge prijetnje upućene novinarima
Napadi na novinare
Prijetnje medijskoj kući i organizaciji
Napadi na medijske kuće i organizacije