20
57
26
0
15
Prijetnje smrću i teškim tjelesnim ozljedama
Druge prijetnje upućene novinarima
Napadi na novinare
Prijetnje medijskoj kući i organizaciji
Napadi na medijske kuće i organizacije