51
68
32
8
8
Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve
Kërcënime tjera ndaj gazetarëve
Sulmet aktuale ndaj gazetarëve
Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale
Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale