66
101
54
17
31
Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve
Kërcënime tjera ndaj gazetarëve
Sulmet aktuale ndaj gazetarëve
Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale
Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale