54
81
36
11
13
Kërcënime kundër jetës dhe lëndimeve trupore të gazetarëve
Kërcënime tjera ndaj gazetarëve
Sulmet aktuale ndaj gazetarëve
Kërcënimet kundër mediave dhe organizatave mediale
Sulmet ndaj mediave dhe organizatave mediale