102
64
121
11
6
Prijetnje smrću i teškim tjelesnim ozljedama
Druge prijetnje upućene novinarima
Napadi na novinare
Prijetnje medijskoj kući i organizaciji
Napadi na medijske kuće i organizacije